Köphuset

Om oss Om oss
Om oss Om oss
Om oss


Skärvätska/skärolja och dess mystik...

Det finns många typer av skärvätskor/oljor av vilka den ena eller andra påstås vara bättre eller sämre. För att reda ut begreppen har vi testat flera sorter som oftast används professionellt av många större verkstäder.

Vi har fastnat för en helsyntetisk typ som inte kladdar så mycket och som kan spädas med vanligt vatten 10 ggr = Är verkligt dryg. Faktum är att skärvätska är mest aktuell vid all aluminiumbearbetning som tex borrning, gängning, fräsning, svarvning, slipning och filning. Alla som filat i aluminium vet att spånorna gärna kletar fast i filen, men med skärvätska på filen tar man lätt bort spånorna med en mjuk pensel!

Gängning i alla metalliska material, utom gjutgods, KRÄVER en bra skärvätska. När det gäller gängning pratar man även om särskilda gängtappar för olika slags material och visst kan det beaktas om det rör sig om många tusen gängningar i en automatmaskin. För oss vanliga dödliga som kanske skall gänga mindre är 100 hål "i stöten", fungerar en bra HSS M3 Co5% gängtapp utmärkt, även utan förtapp. Just hårdheten/segheten i HSS M3 Co5% stålet borgar för att gängtappen verkligen skär i materialet = Mindre risk att gängtappen nyper fast.

Ovanstående har vi brutalt testat både i svarven och fräsen med mycket gott resultat. Vill tillägga att om det är hårdare stål som skall gängas, kan man borra ca 5% större hål än vad som rekommenderas i gäng-tabellerna. OBS, vi förordar gängning av hela djupet i ett svep! Enda undantaget kan vara om det handlar och mycket grova gängor, från m12 och uppåt. Viktigt är då att alla spånor är avlägsnade innan tappen dras ”baklänges”.


Metallbearbetning i svarv och fräs.

Efter mycket testande samt kunders till mig delgivna erfarenheter, har det visat sig att skär/fräsar avsedda för aluminium fungerar mycket väl även till riktigt hårt stål. Det borde ju inte vara så, men trots den mycket positiva skärvinkeln så klarar i alla fall våra för aluminium avsedda hårdmetallskär och fräsar ganska brutal användning. Vitsen med en mycket positiv skärvinkel är att skärkrafterna minskas vilket resulterar i mindre vibrationer och finare bearbetad yta. Inte nog med detta, vi har fått in en hållare som tar dubbelsidiga skär för aluminium med 3 skärytor på var sida, vilket betyder hela 6 skärytor per skär! Som vanligt när det gäller finskär så skall en bra skärvätdska användas. Ett rikt flöde är nödvändigt i en automatmaskin, men för mindre serier i en manuell maskin räcker det med att ytan som skall bearbetas får ett tunt skikt av skärvätskan. Har provat detta själv och fördelarna blir mindre åtgång av skärvätskan och nära nog obefintligt spill. Behöver man då överhuvudtaget skär avsedda för stål? Ja absolut då det gäller skärdjup i stål som närmar sig 0,5mm och däröver.


Molybden Höghastighetsstål HSS.

Genom att kombinera molybden, volfram och kromstål skapas flera legeringar som vanligtvis kallas "HSS".

M1 saknar några av de röda hårdhetsegenskaperna hos M2, men är mindre känslig för stötar och kommer att flexa mer.

M2 är den "standard" och mest använda industriella HSS. Den har små och jämnt fördelade hårdmetaller som ger hög slitstyrka, även om dess avkarburiseringskänslighet är lite hög. Det används vanligtvis för att tillverka en mängd olika verktyg, till exempel borrkronor, fräsar och brotschar. 1.3343 är den ekvivalenta numeriska beteckningen för M2-material som anges i ISO 4957.

M7 används för att göra tyngre byggborrar där flexibilitet och förlängd borrlivslängd är lika viktigt.

Våra HSS M35 verktyg liknar M2, men med 5% kobolt tillsatt. M35 är också känd som Kobolt Steel, HSSE eller HSS-E. Det kommer att skära snabbare och hålla längre än M2.

HSS M35 jämfört med hårdmetall.

Vi har omfattande testat våra HSS M35 verktyg och kommit fram till att "nästa snäpp" i hårdhet blir våra HRC45 hårdmetallverktyg. Räcker inte ens dessa verktyg till, gäller värstingmaterialet HRC55 som klarar att bearbeta nämnda HSS M35 stål.

Resonemanget ovan kan uppfattas som om man vid all metallbearbetning bör välja HRC55 hårdmetallverktyg, men tyvärr så blir verktyget mindre segt ju hårdare det är. Idealverktyget är alltså bara "lagom" hårdare än materialet som skall bearbetas.


Mera information...

Tyvärr så råder det litet förvirring kring HRC-beteckningen då många väljer att kalla HRC45 för HRC50 och HRC55 för HRC60 eller tom HRC65. För vår del gäller att följa tillverkarens beteckning. Grovt kan sägas att HRC45-materialet är tillverkat i Kina och att HRC55-materialet är tillverkat i Japan.


Ännu mera information...

HRC45 och HRC55 fräsar avsedda för stål har 4 skär och är speciellt slipade för ändamålet. HRC45 och HRC55 fräsar avsedda för aluminium har 3 skär, är speciellt slipade för ändamålet, samt är högglanspolerade så att mjukare material inte kletar fast. I övrigt är materialets hårdhet i fräsarna samma oberoende av om fräsarna är avsedda för stål eller aluminium.


Litet kortfattad information om metallmaskiner.

En maskins stabilitet är till stor del avgörande för ett verktygs livslängd. I tex en god stabil fräsmaskin kan ett verktyg vara tjänligt väsentligt längre tid än i en maskin med mindre god stabilitet. Generellt kan vikten på maskinerna ha betydelse för stabiliteten = en tyngre maskin kan alltså förväntas vara stabilare än en lättare.
NOTERA: De flesta tillverkare säljer bra grejor, men rådfråga gärna andra kunniga om maskinen du tänkt dig!


Viktig information om GT maskinskruvstycken.

Maskinskruvstycke

Tack vare mycket stort intresse för våra ORIGINAL precisionstillverkade GT maskinskruvstycken, har vi mottagit många frågor om dessa. En särskilt återkommande fråga gäller den av vissa fabrikanter/säljares utlovade funktionen med nedåtdragande käftar. Sanningen är att om man justerar skruvstycket så att den nedåtdragande funktionen aktiveras, förloras tyvärr mycket av den tänkta precisionen. Skall nedåtdragande käftar fungera med samma precision som med fullt spärrade käftar, kan man nog räkna med att ett sådant skruvstycke hamnar på ett skyhögt pris, eller inte alls är möjligt att framställa? Däremot om skruvstycket skall användas till grövre arbeten och där nedåtdragningen är extra viktig, ja då får man ge avkall på precisionen, särskilt käftarnas begynnelseläge innan full anspänning.
Vi rekommenderar skarpt att GT-skruvstyckena används som de levereras från fabrik, alltså med stumt spärrade käftar så att precisionen helt blir som utlovats. Som sagt, tack vare bland annat den höga parallella precisionen och "stumheten" kan GT skruvstycket också med fördel användas som en 3 - 5 tons press till arbeten som kräver total kontroll utan "svikt" i pressförloppet.
Tillägg angående osymmetrisk anspänning: Vi har fått info från kunder om att det med bibehållen precision och kraft i anspänningen går att snedbelasta käftarna om man håller sig till under 50% av max anspänning. Detta har vi provat själva och även om det fungerar så REKOMMENDERAR vi att alltid försöka miniminera snedbelastning.


Jag kan inte mycket om CNC-programmering -
- men vill lära!

Har nu beslutat mig för att lära mera om CNC-fräsning, 2,5 axlar.
Söker nu info från kunniga i ämnet som är intresserade av
att mot god ersättning lära mig bli en bra
CNC-programmerare.

Här nedan visas en detalj som Erling tillverkat helt manuellt:

Gånghjul

Axeltapp

Hos oss betalar du mindre!.jpg

Köphuset - SE490605217201
Adr: Erling Sundström
Karlslundsgatan 18
15135 Södertälje
Mail: info@kophuset.se
Tel & Swish: 070-2535319
Bank: Swedbank
Bankgiro: 585-3940